Dovoz automobilu

Individuální dovoz automobilu je populární způsob, jak výhodně koupit ojetý automobil. Na Slovensko se zvyknou takto dovážet auta hlavně ze zemí západní Evropy. Někdy se kupují auta, které měli nehodu, za zvláště výhodnou cenu.
Dovozu aut z Německa nahrává hned několik faktorů, těmi hlavními jsou silná koruna, která zahraniční auta prodávaná v eurech zlevňuje, a dále lepší technický stav vozidel.Ve prospěch ojetin prodávaných v Německu mluví kvalitní silnice, na kterých se auta tolik neopotřebovávají, přísné požadavky na technické kontroly i vyšší životní úroveň, se kterou souvisí častější servisní péče a obměna vozu.V Německu je navíc mnohem víc než u nás oblíbený operativní leasing, a to i mezi fyzickými osobami, a autobazary se tak hemží ojetinami starými jen pár let, časté jsou tyto “skoro nové” vozy i přímo u značkových prodejců, u nichž tvoří stále větší součást nabídky.

Continue Reading...

Auta z Německa – jak dovézt automobil

1. Při individuální koupi vozu v zahraničí si nezapomeňte vyžádat osvědčení o registraci nebo vyřazení vozidla z evidence v zemi původu vozidla (čili tam, kde jste vozidlo získali). Pokud jsou doklady o nabytí vozidla v jiném jazyce, nechte si je úředně přeložit.
2. Pokud vozidlo dovážíte po vlastní ose, potřebujete si pořídit převozní značky. Jejich platnost je dvoutýdenní. Závisí to i od státu, ze kterého vozidlo dovážíte a na kolik značku žádáte, od toho se odvíjí i poplatek včetně pojištění.
3. Žadatel se pak dostaví na příslušný obvodní úřad, odbor dopravy v místě bydliště, kde předloží žádost o schválení jednotlivě dovezeného vozidla nebo žádost o uznání typového schválení ES nebo žádost o uznání schválení (takzvané národní typu) jednotlivě dovezeného vozidla. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele. V případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště. V případě právnické osoby: obchodní jméno – název právnické osoby, sídlo, IČO, jméno a příjmení osoby (statutární orgán), podpis statutární osoby (všechny údaje musí souhlasit s výpisem z obchodního rejstříku) a otisk razítka. Musí rovněž obsahovat veškeré identifikační údaje vozidla. Podnikatelské subjekty musí předložit platný výpis z obchodního rejstříku (PO) nebo platný výpis ze živnostenského rejstříku (FO).
4. K žádosti připojí žadatel doklad o nabytí vozidla. Může jít například o kupní smlouvu, fakturu nebo darovací smlouvu. Pak předloží osvědčení o evidenci (technický průkaz) nebo potvrzení o vyřazení vozidla z evidence v zemi původu. Při dovozu ze třetích zemí (mimo EU) i doklad o propuštění zboží do volného oběhu (který vydává celnice).
5. Žadatel zaplatí správní poplatek 33,19 – 66.39 € a dopravní úřad vydá majiteli vozidla rozhodnutí o přerušení řízení. S tímto rozhodnutím o správním řízení, kopií žádosti jde žadatel na technickou prohlídku na stanici technické kontroly (STK).
6. Žadatel absolvuje s dováženým ojetým vozem na STK technickou prohlídku v rozsahu podle druhu žádosti (pokud má vozidlo COC doklad, tak v rozsahu pravidelné technické kontroly). Tato povinnost (byť jen administrativní) se týká i nových vozidel z dovozu. STK mu vydá protokol o technické zkoušce.
7. V případě schvalování vozidla s naftovým motorem musí vozidlo absolvovat i emisní kontrolu. I to se stejně týká i nových vozidel.
8. Ještě před dalším postupem na dopravním úřadě musí žadatel zaplatit příspěvek do recyklačního fondu formou poštovní poukázky, kterou obdrží na dopravním úřadě.
9. Pokud má žadatel protokol o technické prohlídce s hodnocením “způsobilé” a doklad o zaplacení recyklačního poplatku 66,39 € do recyklačního fondu), předloží jejich úředníkům obvodního úřadu. Dopravní úřad mu vydá rozhodnutí o schválení typu jednotlivě dovezeného vozidla a vystaví mu osvědčení o registraci vozidla (od 1. března 2005 se už vydávají jen TP).
10. Následně si majitel vozidla vybere pojišťovnu, která jej smluvně zbavuje odpovědnosti a která mu vydá potvrzení o pojištění (v některých pojišťovnách je to možné hned po příjezdu do Česka).
11. Konečně žadatel navštíví dopravní inspektorát (DI), kde předloží rozhodnutí a Osvědčení o registraci vozidla z obvodního dopravního úřadu, nabývací doklad, potvrzení o smluvním pojištění vozu a své identifikační doklady.
12. Při novém autě (mladší 6 měsíců od první registrace s maximálně 6 000 najetými kilometry) je majitel povinen podat do 7 dnů daňové přiznání na příslušném daňovém úřadu av téže lhůtě zaplatit DPH ve výši 19 procent. Při ojetých vozidel DPH zaplatíte v kupní ceně vozu již v zahraničí.

Continue Reading...

Nevýhody dovozu ojetin:

• větší počet najetých kilometrů
• nutnost osobního vycestování do zahraničí při individuálním dovozu automobilů
• administrativa – certifikát conformity, úřední překlady dokladů, technická a emisní kontrole
• problém s reklamací skrytých vad
• riziko nelegálního původu při koupi od soukromé osoby
• zajištění trajektové značek a pojištění

Continue Reading...

Dovoz automobilu z Německa

Při koupi osobního motorového vozidla v Německu je třeba vybavit odhlášení vozidla na příslušném dopravním inspektorátu. Budete potřebovat kupní smlouvy, tak si ji připravte. Částka, kterou zaplatíte za odhlášení je zhruba 33 EUR. Jde o tzv.. zrušení trvalého přihlášení pro vývoz do ciziny. Dále vás čeká vybavení trajektové značek, bez kterých by vás stejně jako bez pojištění, domů nepustili. Cena trajektové značek je zhruba 12 – 20 EUR v závislosti od nejbližší firmy, která se na vyhotovení značek specializuje. Tyto firmy se nacházejí zpravidla v blízkosti úřadů a jsou zjevně označeny, takže problém najít jejich, byste neměli mít. Značky jsou rozlišeny červeným pruhem a mají platnost 15 dnů. To by mělo být dostatečné na vybavení správ do Česka. Pokud ne, máte možnost si připlatit za 1 měsíc. Zmíněné pojištění je asi nejdražší záležitostí a vyjde vás zhruba na 50 – 60 EUR.
Autobazary v Německu najdete zde.

Auto dovezené z Německa bude potřeba pojistit, pro pojištění můžete využít třeba web  zakonepojistenivozidel.net

Continue Reading...

Dovoz automobilů

Přestože dovoz ojetých aut se zjednodušil, stále jde o poměrně složitý administrativní proces. Zejména zájemci o dovoz starších vozidel by měly raději před jejich koupí a dovozem nejprve informovat na obvodním dopravním úřadě, zda lze zamýšlené vozidlo do Česka vůbec přihlásit.

Proč se rozhodnout pro dovoz vozidla

  1. Lepší cena – Vozidla ze zahraničí jsou často levnější než vozidla na Slovensku a to i po přičtení poplatku za dovoz a přihlášení vozu na Slovensku
  2. Větší výběr – Rozdíl ve velikosti trhu Evropské unie a Slovenska je nesrovnatelný a tak máte možnost vybírat z mnohem většího počtu vozidel jako je tomu na Slovensku
  3. Kvalitnější vozidla – Výbavy vozidel v zahraniční jsou často bohatší, máte rovněž možnost vybírat i z modelů, které se na Slovensku oficiálně neprodávají

Proč nedovážet automobily

  1. vozidla z vyspělých západoevropských zemí mají většinou více kilometrů než srovnatelné ročníky v ČR
  2. při individuálním dovozu musíte vycestovat do zahraničí
  3. protokoly o technické a emisní kontrole
  4. cena za jejich přepravu na Slovensko – převozní značky, pojištění
  5. komplikace v případě reklamace technických chyb, které byly zatajené
  6. při koupi od soukromé osoby podstupujete i riziko dovozu vozidla nelegálního původu
  7. Postup při dovozu
Continue Reading...